Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Chào mừng đến với trang web Maru-T Ohtsuka Việt Nam.

Website Maru-T Ohtsuka Việt Nam được vận hành bởi CÔNG TY TNHH MATU-T OHTSUKA VIỆT NAM – Được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316380929 ngày 10/07/2020.

CÔNG TY TNHH MATU-T OHTSUKA VIỆT NAM có trụ sở chính tại 72 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Khi bạn truy cập trang web Maru-T Ohtsuka Việt Nam của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện bán hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi đối với điều khoản này đã được đăng, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi của chúng tôi.


Do đó, vui lòng kiểm tra thường xuyên và cập nhật những thay đổi có thể có trong Điều khoản Bán hàng trên trang web của chúng tôi để đảm bảo lợi ích của bạn.


2. Hướng dẫn sử dụng

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào cho các mục đích thương mại hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Maru-T Ohtsuka Việt Nam. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bạn có thể nhận được thông tin khuyến mãi từ trang web Maru-T Ohtsuka Việt Nam của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này, vui lòng gửi email đến info-vn@maru-t.asia.


3. Phản hồi khách hàng

Tất cả các nội dung trên trang web, ý kiến và nhận xét của khách hàng đều là tài sản của Maru-T Ohtsuka Việt Nam. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khác theo pháp luật Việt Nam.


4. Thương hiệu và bản quyền

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, chuyển mã phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Maru-T Ohtsuka Việt Nam. Tất cả nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.


5. Quyền pháp lý

Các điều khoản, điều kiện và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.


6. Chính sách bảo mật

Trang web Maru-T Ohtsuka Việt Nam của chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của thông tin, sử dụng các thực hành tốt nhất để bảo mật thông tin.


Bạn không thể sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web Maru-T Ohtsuka Việt Nam cũng nghiêm cấm việc truyền bá, tuyên truyền hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị tước mọi quyền và sẽ bị truy tố nếu cần.


7. Luật pháp và quyền tài phán trên lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các Điều khoản, Điều kiện và Hợp đồng này (và tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng hoặc khác) sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết.