Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Maru-T Ohtsuka Việt Nam kết bảo mật thông tin cá nhân của tất cả khách hàng.

Cảm ơn vì đã ghé thăm trang web của chúng tôi: https://maru-t.com.vn/

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính bảo mật và sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này và hiểu các hoạt động có liên quan liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, do đó vui lòng thường xuyên theo dõi và cập nhật các điều khoản thay đổi.


Điều 1 – Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin :

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua trang web này để :

Hỗ trợ bạn tìm hàng có thể phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.

Cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền từ chối trách nhiệm pháp lý nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị hư hỏng do bất kỳ vấn đề nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập tại trang web Thương mại Điện tử khi bạn gửi câu hỏi cho chúng tôi bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Email (nếu có)


Điều 2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của bạn được chúng tôi sử dụng hoặc các bên liên quan khác để thực hiện các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn hoặc giới thiệu cho bạn một số nghiên cứu bao gồm nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về các nội dung cá nhân khác hoặc nghiên cứu liên quan đến các giao dịch nhất định.

Chúng tôi thu thập thông tin về quyền truy cập trang web của bạn bao gồm thông tin nhận dạng và không thể nhận dạng để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích truy cập trang web, v.v.).

Thông tin của bạn được sử dụng để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện của chúng tôi. Các công ty này phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Điều 3 – Điều khoản lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trên hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc trên hệ thống mà chúng tôi thuê trong thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi chúng tôi hoàn thành mục đích thu thập thông tin của chúng tôi hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa các thông tin đã cung cấp.


Điều 4 – Địa chỉ của bộ phận thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MARU-T OHTSUKA VIỆT NAM


Địa chỉ: 72 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam.


Điều 5 – Cam kết về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Trừ việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu tại Khoản 1.1, Điều 1 và trong phạm vi được đề cập trong Điều 2 của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này và hiểu các hoạt động có liên quan liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, do đó vui lòng thường xuyên theo dõi và cập nhật các điều khoản thay đổi.


Chính sách bảo mật tại MARU-T OHTSUKA VIỆT NAM:


Maru-T Ohtsuka Việt Nam có thể thay đổi chính sách bảo mật này và tất cả những thay đổi sẽ được công bố trên trang web https://*********com.vn/

Tất cả những thay đổi trong chính sách bảo mật của chúng tôi đều tuân theo các quy định của luật pháp hiện hành của tiểu bang.

Mọi thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (028) 6295 9397

Trân trọng.